Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

2017-08-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: REMONT DACHU ORAZ REMONT ŚCIAN NA PODDASZU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

 „REMONT DACHU ORAZ REMONT ŚCIAN NA PODDASZU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM”

Grodzisk Wielkopolski 10.08.2017 r.

PUP.III.241.3.2017

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Remont dachu oraz remont ścian na poddaszu Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim”.

Zamawiający:          
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim,

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

NIP: 788 10 20 324

1. Remont dachu oraz remont ścian na poddaszu Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim ul. Poznańska 15 obejmuje zakres prac do wykonania zawarty w Kosztorysie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r. 

3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, winna być określona cyfrowo i słownie. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Ofertę podpisuje osoba upoważniona w imieniu Wykonawcy do podpisania, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania w oryginale lub kopii uwierzytelnionej.

4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia).

5. Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp., zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści oferty. Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności, gdy wartości wszystkich ofert brutto będą przekraczały kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizacje zadania będącego przedmiotem zamówienia.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia: 23.08.2017 r. do godz. 10:00

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

w Sekretariacie, pokój nr 9,

lub przesłać pocztą bądź za pośrednictwem e-maila na adres:

pogr@praca.gov.pl albo sekretariat@pupgrodziskwlkp.pl

Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Wioleta Dzięcioł – Starszy Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 46 305, 349 wew. 117

Termin ważności oferty: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2015. 2164 ze zm.) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro.

 

 

                                                                                                      Zastępca Dyrektora

                                    Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                               w Grodzisku Wielkopolskim

                                              Włodzimierz Łojek

 

Pliki do pobrania
umowa-zalacznik-nr-3-dach.docx (DOCX, 21,2 KB) 2017-08-11 10:36:25 21,2 KB pobierz
kosztorys-zakres-prac-poddasze-i-dach-2017-zal-2.xlsx (XLSX, 13,9 KB) 2017-08-11 10:36:25 13,9 KB pobierz
formularz-oferty-zal-1-dach.docx (DOCX, 22,8 KB) 2017-08-11 10:36:25 22,8 KB pobierz

Liczba wyświetleń: 690

Artykuł dodany przez: Dzięcioł Wioleta

Artykuł zredagowany przez: Dzięcioł Wioleta

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie