Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

2018-06-08

Informacja o realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2018 roku

 

Powiat Grodziski/Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt.:  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie grodziskim (IV)”.

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 109 osób (56K i 53M) powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie grodziskim do końca czerwca 2019 r.

 

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych pow. 30 roku życia, z II profilem pomocy, które spełniają jeden z poniższych warunków:

- kobieta,

- orzeczenie niepełnosprawności,

- długotrwale bezrobotna,

- niskie kwalifikacje,

- osoby powyżej 50 r.ż.

 

Zakres pomocy:

- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo zawodowe,

- staże,

- szkolenia,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Wsparciem zostanie objętych łącznie 109 osób.

 

Planowane efekty:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C)

109 osób

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)

39 osób

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)

6 osób

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

19 osób

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

47 osób

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie

29 osób

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie

109 osób

Liczba osób, którym zapewniona zostanie możliwość realizacji indywidualnej   i kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjne

109 osób

 

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

Dorośli 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 30.06.2019 r.

 

Rekrutacja do projektu będzie się odbywała przez cały okres jego trwania.

Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiści w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim pok. nr 2. Informacji o projekcie i na temat form wsparcia udziela Ilona Maciejewska – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. nr 2, tel. 61 44 46 305 wew. 112.


Wartość projektu: 927 582,67 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 788 445,27 PLN

 

 

 

Aktualizowano dn. 30.08.2018 r.

 

Liczba wyświetleń: 161

Artykuł dodany przez: Maciejewska Ilona

Artykuł zredagowany przez: Maciejewska Ilona

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie