Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

2018-06-08

Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2018 roku

Powiat Grodziski/Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt.:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (IV)”.

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Zakres pomocy:

- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo zawodowe,

- staże,

- szkolenia,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które:

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W okresie ostatnich 4 tygodni nie brali udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych).

Wsparciem zostanie objętych łącznie 151 osób.

 

Planowane efekty:

Projekt zakłada:

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) - 39%;

 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 54%;

 

- liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 46 osób.

Spośród uczestników min.20% muszą stanowić osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawne).

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

- Młodzież do 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
Dorośli 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

- Głównym celem programu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 30.06.2019 r.

Rekrutacja do projektu będzie się odbywała przez cały okres jego trwania.

Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiści w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim pok. nr 2. Informacji o projekcie i na temat form wsparcia udziela Ilona Maciejewska – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. nr 2, tel. 61 44 46 305 wew. 112.

 

Wartość projektu: 1 548 027,33 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 304 677,44 PLN

 

 

 

Aktualizowano dn. 30.08.2018 r.

 

 

 


 

 

Liczba wyświetleń: 187

Artykuł dodany przez: Maciejewska Ilona

Artykuł zredagowany przez: Maciejewska Ilona

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie