Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Powiatowa Rada Rynku Pracy

2017-01-04

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy.

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy między innymi:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

4) wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5) opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową
      i zatrudnieniową,

  c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym  poszczególnych przedsięwzięć;

6) opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

  a) kryteria doboru bezrobotnych,

  b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród:

1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej; 

2) terenowych struktur  każdej organizacji pracodawców - reprezentatywnej  w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji;

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników
     indywidualnych i izb rolniczych;

4) organizacji pozarządowych zajmujących  się statutowo problematyką rynku pracy. 

 

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 117

Artykuł dodany przez: Dzięcioł Wioleta

Artykuł zredagowany przez: Dzięcioł Wioleta

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie