Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+

W przypadku tworzenia stanowiska pracy i zamiaru zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50. lub 60. roku życia pracodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów wynagrodzenia.

Zatrudniając skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy osobę bezrobotną, która ukończyła 50., a nie ukończyła 60. roku życia, pracodawca może otrzymywać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 1/2 minimalnego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy. Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 6 miesięcy.

Zatrudniając skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy osobę bezrobotną, która ukończyła 60. rok życia, pracodawca może otrzymywać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 1/2 minimalnego wynagrodzenia przez okres 24 miesięcy. Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 12 miesięcy.

Wsparcie dla pracodawców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.
W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z późn. zm.).


 

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie