Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Refundacja części kosztów wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia

Refundacja części kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia.

Zgodnie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Dzięki realizacji nowego instrumentu bezrobotny do 30 roku życia uzyska możliwość wejścia na rynek pracy i zdobycia doświadczenia oraz stabilne zatrudnienie.

 

Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok (pierwsze 12 miesięcy) otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

Przewidywana kwota refundacji wynosi: 1800,00 zł. (w tym koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne) za jedną osobę za jeden miesiąc, pod warunkiem, że refundowane wynagrodzenie wyniesie minimum 1850 zł. brutto. W przypadku wyższej kwoty wynagrodzenia istnieje możliwość wyższej refundacji.

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy.

Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia wynosi 24 miesiące.

Niewywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.

O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016-2018 finansowane będą ze środków Funduszu Pracy.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie