Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Rejestracja przez internet

2014-12-06

Rejestracja elektroniczna

 

Na stronie  www.praca.gov.pl można dokonać rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. lub uzgodnić przez Internet termin zgłoszenia do rejestracji. Aby skorzystać z powyższych form rejestracji konieczne jest posiadanie adresu e-mail oraz wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.praca.gov.pl po wybraniu zakładki „zgłoszenie do rejestracji”, na podstawie której ustalony zostanie status osoby na rynku pracy (ustalone zostanie czy osoba spełnia warunki do uzyskania statusu osoby bezrobotnej czy poszukującej pracy). Następnie należy wypełnić wniosek w postaci formularza elektronicznego podając poniższe dane:

 

 •     dane osobowe i adresowe,
 •     posiadane kwalifikacje (wykształcenie, zawody, uprawnienia, umiejętności, języki obce),
 •     stopień niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
 •     okresy zatrudnienia oraz inne okresy mające wpływ na prawo do zasiłku,
 •     informacje o członkach rodziny,
 •     preferencje dotyczące pracy.


 

Wymagania techniczne do obsługi portalu praca.gov.pl:

 •         komputer lub inne urządzenie współpracujące z przeglądarkami internetowymi:
 •         Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome połączenie z Internetem.
 •         posiadanie własnego konta e-mail
 •         zainstalowana przeglądarka internetowa:
 •         Internet Explorer (w wersji minimum 9),
 •         Mozilla Firefox (w wersji minimum 18),
 •         Google Chrome (w wersji minimum 24).

dla osób korzystających z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP: w przeglądarkach Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome powinny być włączone wszystkie wtyczki niezbędne do skorzystania z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP zainstalowana aplikacja Java Runtime Environment 1.7. (w wersji minimum Update 20) wyłączony program Adblock.


 I. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp.

    Aby dokonać rejestracji elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Informacje na temat profilu zaufanego ePUAP można uzyskać pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany. 
    Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji.
    Po wprowadzeniu danych, dołączeniu zeskanowanych dokumentów i złożeniu oświadczeń wniosek należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.
    Dniem rejestracji jest data złożenia (w formie elektronicznej) podpisanego wniosku  i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz zaakceptowania treści oświadczeń na stronie www.praca.gov.pl.
    Po dokonaniu rejestracji elektronicznej osoba zarejestrowana jest zobowiązana do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczona zostanie w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania. O terminie wizyty osoba zarejestrowana zostanie poinformowana za pośrednictwem konta zweryfikowanego w portalu www.praca.gov.pl, listownie lub telefonicznie.
    W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów niezbędnych do rejestracji w formie elektronicznej należy skorzystać z opcji zgłoszenia do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (umówienia przez Internet terminu rejestracji w urzędzie)


II. Zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. (w celu uzgodnienia terminu rejestracji):

     W przypadku wybrania: „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy” zostanie wyznaczona data wizyty w urzędzie, w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.
    Zgłoszenie się do rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. nie wymaga podpisania wniosku w postaci formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.
    Do wniosku o dokonanie rejestracji należy dołączyć wszystkie zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy następnie przedstawić podczas wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp.
    Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia wymaganych oświadczeń - status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp.
 

Szczegółowe informacje dotyczące nowych form rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dostępne są pod adresem:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html

Liczba wyświetleń: 248

Artykuł dodany przez: PUP Grodzisk Wielkopolski

Artykuł zredagowany przez: Dzięcioł Wioleta

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie